Lan Kwai Fong Hong Kong

Pecha_Kucha_Hong_Kong

What’s a Pecha Kucha night?

You think it’s something cute and furry? Well, you thought wrong! Simply put, a Pecha Kucha night is a gathering where creative professionals present…